Pitch over gemeentestichting als methode van missionair gemeente zijn

Inleiding

Als voormalig lid van het missionaire team van de GKV/CGK/NGK Alkmaar (nu Mozaïek) heb ik een keer onderstaande pitch voor beide kerkenraden gehouden. In een pitch moet je in een 3-tal minuten een positie over een bepaald onderwerp innemen. Voor mij was dat gemeentestichting en/of kerkplanting als methode van missionair gemeente zijn.

De pitch

Gemeentestichting moet

Voor elke kerk, want:
1. Het is de uitvoering van het aloude zendingsbevel, God wil dat we het verlorene zoeken om zo de relatie met Hem te herstellen. Wat we zelf hebben moeten we ook toewensen aan anderen.
2. Bestaande kerken zijn hier echter niet meer toe in staat; zie ook de enorme terugloop in ledenaantallen in de afgelopen decennia
3. We zijn namelijk in ons zelf gekeerd en meer bezig met interne issues dan dat we extern gericht zijn op het bereiken van nieuwe mensen
4. We zijn niet meer de gemeenschap zoals die in de bijbel wordt omschreven en in Paulus zijn tijd praktisch wordt vormgegeven, we zijn ingedut, de kerk is verworden tot een instituut in plaats van een beweging. En in tegenstelling tot een tot actie manende beweging willen instituten graag vasthouden aan het oude en vertrouwde.
5. Omdat we zijn ingedut ligt het energieniveau in een kerk ook laag, veel mensen hebben er geen tijd meer voor en/of geen zin meer in waardoor in plaats van beweging passiviteit de boventoon voert, daardoor is er steeds minder toewijding en navenant ook minder prestaties
6. De bekende jaarlijkse marktkraam van de evangelisatiecommissie als missionaire strategie volstaat tegenwoordig echt niet meer

Maar gemeentestichting gaat niet vanzelf

Het is te vergelijken met het starten van een nieuw bedrijf. Dat kost onnoemelijk veel tijd, geld en energie. Met als verzwarend element dat er een relatie en verbondenheid is met de bestaande kerk.
Dat is verzwarend omdat er dan discussie met kerkenraden zal zijn over de uitgangspunten van het geloof, het beleid, de leer.
Die discussie is er omdat gemeentestichting niet de standaard model christelijke gelovige binnen krijgt maar mensen die vragen stellen en problemen hebben. Vragen en problemen waar je iets mee moet.
Daarom is gemeentestichting pionieren en is er eenzaamheid (zeker voor de gemeentestichter als je het niet goed organiseert) en is meer kans op het tegen de stroom in moeten roeien

Gelukkig levert gemeentestichting wel veel op!

1. In vergelijking met traditionele kerken komen er veel meer mensen tot geloof
2. Er ontstaat bij bestaande gelovigen nieuw elan want ze worden uitgedaagd en ze zien dat er zaken mogelijk zijn (mensen komen tot geloof), dat geeft energie en toewijding, discipelschap zo je wilt.

Conclusie is wat mij betreft dat we in gezamenlijkheid moeten nadenken over gemeentestichting en de toepassing in de stad Alkmaar. We moeten weer de aanstekelijke kerk uit de bijbelse begintijd worden met een geloof dat ons leven de hele week doordrenkt. Dat nadenken doen we een korte tijd (geen jarenlange visietrajecten met de bekende open deuren), eventuele bezwaren bespreken en weerleggen we en daarna steken we de handen uit de mouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *