We zijn geen wezen

In Johannes 14:18 zegt Jezus dat Hij ons na zijn Hemelvaart niet als wezen achter zal laten. Want de discipelen voelen zich namelijk wel verweesd als Hij naar de hemel gaat. In het Oude Testament geeft God in de boeken van Leviticus en Deuteronium al extra aandacht aan de weduwen en wezen. Ze zijn kwetsbaar. De discipelen hebben veel met Jezus meegemaakt. Nu is Hij de leider, de kapitein weg. Het schip is stuurloos. En ook in het heden: de kerk loopt leeg. Waar is Jezus?

Maar we worden dus niet alleen achter gelaten. Jezus vraagt aan God de Vader om de Heilige Geest te sturen. Om ons te helpen, ons pleit te bezorgen. De Geest moet ons de Waarheid dat Jezus de enige weg naar God is vertellen. Jezus is zelf de 1e Helper, de Geest is de 2e Helper. De Geest wijst op Jezus.

We zijn geen wezen, we zijn Gods kinderen. Dat is de belofte. Blijf daarom bidden. We zijn niet ongetroost. Tegelijkertijd zijn we ook nog niet Thuis. Door de Geest wil God in ons leven aanwezig zijn. Jezus leeft. Hij verlaat ons nooit. Dat is zijn belofte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *