Categoriearchief: Apologetiek

Lessen uit en voor gemeentestichting

Lessons learned uit en voor gemeentestichting

De komende periode zal ik een aantal blogs schrijven over gemeentestichting. Lessen die ik meen te kunnen trekken uit zowel mijn gemeentestichtingstijd bij Stroom Amsterdam als mijn werk voor het deputaatschap Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt in Zwolle. Het deputaatschap begeleidt alle GKV gemeentestichtingsprojecten in Nederland. Naast praktijkervaring probeer ik regelmatig artikelen en boeken te lezen die gaan over apologetiek (de verdediging van het geloof) en over manieren om nieuwe gemeenten te stichten of bestaande kerken te revitaliseren.

Al voor Stroom heeft het bereiken van niet gelovige mensen met het evangelie (het goede nieuws) mijn interesse. Hoe kun je mensen bereiken met een voor veel mensen verouderd, niet meer relevant en moeilijk boek als de Bijbel? Waarom zou je in de christelijke God geloven en waarom zou je Jezus nodig moeten hebben? Dit zijn de grote overkoepelende vragen maar daar kun je talloze andere vragen van afleiden.

Een 1e les die ik zou willen trekken gaat over vrijheid. Als je met een groep meer of minder enthousiaste mensen een nieuwe gemeente en/of kerk wilt starten dan leeft er vaak het idee dat dan eindelijk alles kan wat in de oude bestaande kerk niet kan. Dat idee wordt vervolgens met alle macht omarmd en niet meer losgelaten. Dat je uit een traditie komt maakt niet meer uit. Dat je het wiel opnieuw wilt uitvinden is dan ook heel mooi. Verwachtingen worden hoger en hoger. Nieuwe mensen worden aangetrokken door die gesuggereerde vrijheid. En zo kom je uiteindelijk in een spiraal terecht van beloftes, vaagheid en later wordt het beter. Totdat uiteindelijk toch duidelijk wordt dat ook in gemeentestichting vrijheid grenzen kent. Want er blijken toch ergens kaders te zijn. Formele kerkkaders maar zeker ook informele (leiderschaps)kaders. En dan druipen gemeenteleden teleurgesteld af.

Je zult dus vanaf het begin duidelijk moeten zijn over waar je vandaan komt en waar je naar toe wilt. Wat is je identiteit. Dat hoeft niet tot op de punten en komma’s te zijn uitgewerkt maar een aantal essentiële zaken moeten wel expliciet gemaakt worden. Dat geeft duidelijkheid voor iedereen en geeft mensen die willen deelnemen de vrijheid om ja of nee te zeggen.

Ik kan toch niet in God geloven gezien al het lijden in de wereld?

Veel mensen kunnen niet in God geloven gezien al het lijden in de wereld.

CS Lewis (de bekende christelijke schrijver en apologeet): mensen zijn verantwoordelijk voor veel van het lijden. Mensen doen andere mensen iets aan (zie hier een directe relatie met de erfzonde). Armoede hoeft er niet te zijn als we als mensen zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de middelen. Hebzucht van mensen verhindert dat.

God stuurt Jezus. En Jezus wordt gedood en staat op. Dat is Gods liefde antwoord op het lijden. Jezus werkt in zijn dood en opstanding aan onze redding. Redding uit het lijden. God is wel verantwoordelijk voor ons bestaan op deze aarde maar wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen daden. Daden waar lijden uit voortkomt. Vergelijk met zoon of dochter die het verkeerde pad op gaat.

Maar het blijft een lastige vraag. Je hebt ook lijden door aardbevingen en overstromingen. Maarten Luther: vergelijk met in het donker lopen. Je ziet het niet allemaal goed totdat de zon opkomt en je precies weet hoe iets in elkaar zit.

Bron:
Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Is er bewijs dat Jezus heeft geleefd?

In de Bijbel vertelt het Nieuwe Testament (NT) continue over Jezus. Dat is logisch zou je zeggen maar het blijft toch apart dat er zoveel is overgeleverd uit alleen al de vier bekende evangeliën Matheus, Marcus, Lucas en Johannes. De periode van het schrijven van het NT is 30 jaar na de dood van Jezus. Dat is extreem kort vergeleken met bijvoorbeeld betrouwbare geachte biografiën van de Romeinse keizer Tiberius die na zo’n 80 jaar als 1e werden geschreven.

Er zijn beperkte andere dan Bijbelse bronnen, primair Romeinse geschiedschrijvers. Die besteden trouwens weinig woorden aan Jezus. Op zichzelf is dat wel verklaarbaar; voor de Romeinen was het toenmalige Israël een onbelangrijke verre provincie. Toch hebben 4 Romeinse geschiedschrijvers melding gemaakt van de gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus op aarde; met o.a. de bevestiging van de dood van Jezus.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Is er bewijs dat Jezus uit de dood is opgestaan?

Jezus was niet alleen een gezaghebbend leraar (dat vinden veel mensen van Socrates of Boedha ook); hij was de enige die de dood overwon. Om dat te kunnen doen moest hij naast echt mens ook echt God zijn. Daar is veel bewijs voor. De Joden waren in de tijd van Jezus zeer terughoudend in het geloven dat Jezus God was. Er was toch maar 1 God? Toch geloofden steeds meer Joden en later ook niet-Joden dat uiteindelijk wel. Waarom? Omdat het bewijs werd geleverd. Jezus doet dingen die alleen God kan doen. Hij wordt in het NT als God en Redder (kijk naar het bekende christelijke ichthus (het visje) teken) neergezet en hij vergeeft zonden.

Jezus opstanding was 2000 jaar geleden ook ongehoord. Ondanks dat Jezus hun er wel over heeft verteld wat er met hem zou gebeuren waren de discipelen zelf ook zeer verdrietig dat Hij was gekruisigd en daarna stomverbaasd dat Hij was opgestaan. Waarom zouden de discipelen radicaal gaan evangeliseren en (voor waarschijnlijk veel van hen) de marteldood willen sterven? Je zou kunnen zeggen dat er wel meer goeroes zijn waar gekken achteraan lopen. Toch is hier de radicale verandering van de treurnis van de discipelen naar de continue evangelisatie door dezelfde discipelen zeer opzienbarend.

Sowieso zou je dan verwachten dat met de dood van de leider de sekte zelf uiteindelijk ook een stille danwel luide dood sterft. Maar het tegendeel is waar. Het Christendom bestaat al 2000 jaar, dat is toch niet voor niets. De jaartelling gaat zelfs uit van voor en na Christus. Het blijft ook apart dat talloze dictaturen (het communisme in de voormalige Sovjet Unie en nog steeds in China) het christendom er niet onder hebben gekregen. Niet met fysiek geweld en niet met continue intimidatie.

Naast de 4 evangeliën die over Jezus leven schrijven heeft Paulus als één van de bekendste Bijbelse NT schrijver continue over de opstanding van Jezus geschreven. En dan primair over wat dit voor de mensen betekent. Paulus heeft de opgestane Jezus gezien, net zoals 500 andere mensen. De kleine verschillen in de getuigenissen zijn een bewijs dat het echt is gebeurd. Hetzelfde gebeurt ook nu nog als mensen in een rechtzaak als getuige van een incident worden opgeroepen. De getuigen hebben allemaal het incident gezien maar leggen allemaal op details andere accenten. Als het verzonnen is worden verschillen eruit gehaald. Er wordt trouwens ook nergens melding gemaakt van grafverering voor het graf van Christus terwijl dat in Zijn tijd wel gebruik was nadat bekende profeten of leren waren gestorven. Blijkbaar was er geen graf meer om naar toe te gaan?

Daarnaast zou het zo simpel zijn geweest om de eerste Christenen belachelijk te maken. Zowel de Joden als de Romeinen hadden daar belang bij omdat ze allebei geen behoefte hadden aan onrust en gedoe. En die onrust en dat gedoe was er door de opkomst van het Christendom. Dat belachelijk maken konden ze doen door het lichaam van Jezus te tonen. Dan was elke potentiële Christen gelijk genezen. Maar dat deden ze niet omdat het niet mogelijk was. Er was een leeg graf. Het NT praat dus ook over een levende God.

En Jezus werd als God gezien in het NT na zijn dood. Paulus gaat daar bij zijn schrijven helemaal van uit.
En het NT is niet een soortgelijk verhaal als heidense mythen. Mythen zijn globaal. Het NT geeft een historisch en feitelijk verslag van de gebeurtenissen met Jezus inclusief getuigenissen. Ook de bekende CS Lewis (van de Narnia films) heeft dit aangegeven. En de parallelen met gnostische verlossenmythen zijn ook onjuist. Die zijn van recenter datum dan het NT zelf. Sowieso kun je je afvragen wat de bijbelse auteurs toen wisten van al die mythen, de auteurs waren eenvoudige mensen uit het Israelische platteland.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Waarom zou je Jezus nodig moeten hebben?

Jezus betekent ‘God redt’. En dat is ook wat Jezus voor de mensheid doet. Tenminste voor die mensen die dat willen geloven. Redding, genezing of weer heel maken. Herstel van de relatie met God. God is een persoonlijke God die een relatie met ons wil. Een relatie die niet goed meer was door de zonde. Redding uit de macht van de zonde die ons vervreemdt van God en uit de angst voor de dood die het gevolg is van die zonde. Individueel en voor de samenleving en maatschappij als totaal. De aarde wordt weer zoals door God bedoeld. Dit geheel betekent dus dat Christenen een visie hebben op de menselijke natuur, namelijk die van de erfzonde. Zie de gelijkenis van de verloren zoon uit Lukas 15: 11-32. Dat betekent verzoening en vergeving. Zo werkt het ook in menselijke relaties.

Zonde is je doel missen. Doel is een levende relatie met God. Sommigen mensen doen veel goed en hebben veel meer besef van normen en waarden maar ook zij missen het doel omdat ze niet aan de vereisten voldoen. Want wij willen onze eigen zin doen. Willen geen afhankelijkheid van een God tonen. Leven zonder God. Zie Adam en Eva, de verloren zoon en ons eigen leven. Zonde is wat er mis is met de menselijke natuur. De effecten daarvan zien we in het doen van zonden. Vanaf onze geboorte zijn we al van God afgesneden. Het kwaad zit in ons. Deze erfzonde maakt ons ver verwijderd van God. We moeten opnieuw geboren worden. Door de dood en opstanding van Jezus worden we weer met God verzoend en is er weer leven voor ons. God haat de zonde maar heeft de zondaar lief.

God houdt van ons en doet ons het aanbod om ook van Hem te houden. Maar het is onze eigen keuze. God dwingt dus niet maar vraagt liefdevol. Dat is dus wat anders dan wat het universalisme betoogt, namelijk dat iedereen gered zal worden. Dat betekent inderdaad wel dat je iets moet doen. Je zult het cadeau moeten aanpakken.En je zult ook moeten erkennen dat je fouten hebt gemaakt. De verloren zoon moest ook terug naar zijn vader.
Jezus dood en opstanding maakt verzoening mogelijk (vergeving van zonden), overwint de dood en laat Gods liefde zien. Er is hoop voor de mensheid. Gevoel van zinloosheid (existentieel vacuüm, waarom bestaan wij, waar zijn we eigenlijk mee bezig) is dus niet nodig. Want God is in ons geïnteresseerd. Hij houdt van ons. Hij nodigt ons uit om op zijn uitnodiging van terugkeer naar een levende relatie met God in te gaan.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Is God een uitvinding?

Brieven aan GodVoltaire: als God niet bestaat is het nodig om Hem uit te vinden. Bestaat God dan omdat wij het als mensen willen? Het is een wensdenken. Dat kan zowel voor Christenen als voor atheisten worden gezegd. De ene groep wenst een Godsbestaan en de andere wenst dat niet. Bewezen kan het allebei niet. CS Lewis: het verlangen dat veel mensen naar God hebben bewijst het bestaan van God.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath