Is er bewijs dat Jezus uit de dood is opgestaan?

Jezus was niet alleen een gezaghebbend leraar (dat vinden veel mensen van Socrates of Boedha ook); hij was de enige die de dood overwon. Om dat te kunnen doen moest hij naast echt mens ook echt God zijn. Daar is veel bewijs voor. De Joden waren in de tijd van Jezus zeer terughoudend in het geloven dat Jezus God was. Er was toch maar 1 God? Toch geloofden steeds meer Joden en later ook niet-Joden dat uiteindelijk wel. Waarom? Omdat het bewijs werd geleverd. Jezus doet dingen die alleen God kan doen. Hij wordt in het NT als God en Redder (kijk naar het bekende christelijke ichthus (het visje) teken) neergezet en hij vergeeft zonden.

Jezus opstanding was 2000 jaar geleden ook ongehoord. Ondanks dat Jezus hun er wel over heeft verteld wat er met hem zou gebeuren waren de discipelen zelf ook zeer verdrietig dat Hij was gekruisigd en daarna stomverbaasd dat Hij was opgestaan. Waarom zouden de discipelen radicaal gaan evangeliseren en (voor waarschijnlijk veel van hen) de marteldood willen sterven? Je zou kunnen zeggen dat er wel meer goeroes zijn waar gekken achteraan lopen. Toch is hier de radicale verandering van de treurnis van de discipelen naar de continue evangelisatie door dezelfde discipelen zeer opzienbarend.

Sowieso zou je dan verwachten dat met de dood van de leider de sekte zelf uiteindelijk ook een stille danwel luide dood sterft. Maar het tegendeel is waar. Het Christendom bestaat al 2000 jaar, dat is toch niet voor niets. De jaartelling gaat zelfs uit van voor en na Christus. Het blijft ook apart dat talloze dictaturen (het communisme in de voormalige Sovjet Unie en nog steeds in China) het christendom er niet onder hebben gekregen. Niet met fysiek geweld en niet met continue intimidatie.

Naast de 4 evangeliën die over Jezus leven schrijven heeft Paulus als één van de bekendste Bijbelse NT schrijver continue over de opstanding van Jezus geschreven. En dan primair over wat dit voor de mensen betekent. Paulus heeft de opgestane Jezus gezien, net zoals 500 andere mensen. De kleine verschillen in de getuigenissen zijn een bewijs dat het echt is gebeurd. Hetzelfde gebeurt ook nu nog als mensen in een rechtzaak als getuige van een incident worden opgeroepen. De getuigen hebben allemaal het incident gezien maar leggen allemaal op details andere accenten. Als het verzonnen is worden verschillen eruit gehaald. Er wordt trouwens ook nergens melding gemaakt van grafverering voor het graf van Christus terwijl dat in Zijn tijd wel gebruik was nadat bekende profeten of leren waren gestorven. Blijkbaar was er geen graf meer om naar toe te gaan?

Daarnaast zou het zo simpel zijn geweest om de eerste Christenen belachelijk te maken. Zowel de Joden als de Romeinen hadden daar belang bij omdat ze allebei geen behoefte hadden aan onrust en gedoe. En die onrust en dat gedoe was er door de opkomst van het Christendom. Dat belachelijk maken konden ze doen door het lichaam van Jezus te tonen. Dan was elke potentiële Christen gelijk genezen. Maar dat deden ze niet omdat het niet mogelijk was. Er was een leeg graf. Het NT praat dus ook over een levende God.

En Jezus werd als God gezien in het NT na zijn dood. Paulus gaat daar bij zijn schrijven helemaal van uit.
En het NT is niet een soortgelijk verhaal als heidense mythen. Mythen zijn globaal. Het NT geeft een historisch en feitelijk verslag van de gebeurtenissen met Jezus inclusief getuigenissen. Ook de bekende CS Lewis (van de Narnia films) heeft dit aangegeven. En de parallelen met gnostische verlossenmythen zijn ook onjuist. Die zijn van recenter datum dan het NT zelf. Sowieso kun je je afvragen wat de bijbelse auteurs toen wisten van al die mythen, de auteurs waren eenvoudige mensen uit het Israelische platteland.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Perspectief

Van kruis naar kroon. Jezus’s dood aan het kruis geeft ons koninklijk perspectief. In de jonge gemeente van Korinthe is er een tweestrijd ontstaan. De apostel Paulus schrijft daarom een brief met een geluid van hoop. Ja, er is in dit leven veel ellende. Vervolging, twijfel, dood. Volgens Paulus is het een lichte last. Die lichte last brengt ons eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft (2 Korinthe 4).

Zie ook de bijbels voorbeelden van Job, Jeremia en Elia. Met Gods verzoeking is er tegelijkertijd ook troost. Maar waarom dan al deze twijfel en het lijden? Toen en nu nog steeds. Dat is opdat Gods genade zich dan kan vermenigvuldigen. Elke dag ontvangen we druppels van Gods goedheid. Uiteindelijk leidt dit leven via de dood naar het eeuwige luister.

Wat schijnt er daarom in ons leven? Waar beweegt ons verlangen? Wil je de glimpen van God zien? Zoals in de natuur. Het is niet makkelijk maar we moeten ons op het onzichtbare richten. En bovenal: op Jezus. Zoals Paulus ook in hoofdstuk 12 zijn brief aan de Hebreeën schrijft. Hij liet zich niet afschrikken door de dood maar dacht aan de vreugde die voor Hem lag. Dat mogen wij dus ook.

Wijsheid

Sta je voor een zware taak en kom je wijsheid tekort? Vraag die dan aan God. Want Hij geeft die aan iedereen zonder voorbehoud of verwijt. Vraag dit vol vertrouwen en zonder twijfel. Waarom zou je dit advies van de apostel Jacobus (1e hoofdstuk) opvolgen?

Misschien is het aardig om te weten dat Jacobus de broer van Jezus was. Hij stond dus dichtbij Jezus en heeft veel van het wonderbare werk van Jezus meegekregen. Toch overtuigde hem dat in eerste instantie niet. De bekende apostel Paulus geeft in het Nieuwe Testament aan dat Jezus na zijn dood en opstandig Jacobus heeft opgezocht. Toen pas kwam Jacobus tot geloof en werd hij een warm pleitbezorger voor Hem. Jacobus weet dus waar hij over praat.

In het Oude Testament staat het beroemde voorbeeld van koning Salomo. Hij kreeg van God de uitnodiging om te vragen wat hij maar wou. Hij was net jong koning geworden. De voor de hand liggende antwoorden als rijkdom, succes en macht vroeg Salomo niet. Hij vroeg om wijsheid. En God gaf hem die volkomen. Er was in die tijd niemand wijzer dan Salomo.

Jezus zelf geeft in Mattheüs zelf aan dat wie zoekt zal vinden, wie op de deur klopt zal voor hem deze deur open gaan en wie vraagt antwoord zal antwoord krijgen. Psalm 127: je ontvangt wijsheid in je slaap. Heb jij net zoals Salomo het advies van Jacobus en de opdracht van Jezus opgevolgd? Het begin van wijsheid is het ontzag hebben voor God. Jezus is Wijsheid en kan dus wijsheid geven. Bid dus om wijsheid. Vraag God er om.

Vraag dan niet om wereldse wijsheid maar om Wijsheid van boven. Wereldse wijsheid is jaloers en egoïstisch. Dat is een recept voor ellende. Wijsheid van God is volgens Jacobus (3e hoofdstuk) zuiver, vredelievend, mild, meegaand, rijk aan ontferming, onpartijdig, oprecht en brengt niets dan goede vruchten voort. Goede vruchten die in Galaten 5 concreet worden gemaakt in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als je Jezus volgt of wilt volgen dan kan het niet anders dan dat Gods Geest je leven leidt en dat je dus automatisch de richting volgt die Gods Geest jou wijst. Vraag dus bij elk dilemma of bij het aangaan van nieuwe verplichtingen of het oppakken van zware taken om Gods Wijsheid.

Waarom zou je Jezus nodig moeten hebben?

Jezus betekent ‘God redt’. En dat is ook wat Jezus voor de mensheid doet. Tenminste voor die mensen die dat willen geloven. Redding, genezing of weer heel maken. Herstel van de relatie met God. God is een persoonlijke God die een relatie met ons wil. Een relatie die niet goed meer was door de zonde. Redding uit de macht van de zonde die ons vervreemdt van God en uit de angst voor de dood die het gevolg is van die zonde. Individueel en voor de samenleving en maatschappij als totaal. De aarde wordt weer zoals door God bedoeld. Dit geheel betekent dus dat Christenen een visie hebben op de menselijke natuur, namelijk die van de erfzonde. Zie de gelijkenis van de verloren zoon uit Lukas 15: 11-32. Dat betekent verzoening en vergeving. Zo werkt het ook in menselijke relaties.

Zonde is je doel missen. Doel is een levende relatie met God. Sommigen mensen doen veel goed en hebben veel meer besef van normen en waarden maar ook zij missen het doel omdat ze niet aan de vereisten voldoen. Want wij willen onze eigen zin doen. Willen geen afhankelijkheid van een God tonen. Leven zonder God. Zie Adam en Eva, de verloren zoon en ons eigen leven. Zonde is wat er mis is met de menselijke natuur. De effecten daarvan zien we in het doen van zonden. Vanaf onze geboorte zijn we al van God afgesneden. Het kwaad zit in ons. Deze erfzonde maakt ons ver verwijderd van God. We moeten opnieuw geboren worden. Door de dood en opstanding van Jezus worden we weer met God verzoend en is er weer leven voor ons. God haat de zonde maar heeft de zondaar lief.

God houdt van ons en doet ons het aanbod om ook van Hem te houden. Maar het is onze eigen keuze. God dwingt dus niet maar vraagt liefdevol. Dat is dus wat anders dan wat het universalisme betoogt, namelijk dat iedereen gered zal worden. Dat betekent inderdaad wel dat je iets moet doen. Je zult het cadeau moeten aanpakken.En je zult ook moeten erkennen dat je fouten hebt gemaakt. De verloren zoon moest ook terug naar zijn vader.
Jezus dood en opstanding maakt verzoening mogelijk (vergeving van zonden), overwint de dood en laat Gods liefde zien. Er is hoop voor de mensheid. Gevoel van zinloosheid (existentieel vacuüm, waarom bestaan wij, waar zijn we eigenlijk mee bezig) is dus niet nodig. Want God is in ons geïnteresseerd. Hij houdt van ons. Hij nodigt ons uit om op zijn uitnodiging van terugkeer naar een levende relatie met God in te gaan.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Is God een uitvinding?

Brieven aan GodVoltaire: als God niet bestaat is het nodig om Hem uit te vinden. Bestaat God dan omdat wij het als mensen willen? Het is een wensdenken. Dat kan zowel voor Christenen als voor atheisten worden gezegd. De ene groep wenst een Godsbestaan en de andere wenst dat niet. Bewezen kan het allebei niet. CS Lewis: het verlangen dat veel mensen naar God hebben bewijst het bestaan van God.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Geluksfoto

Geluk en geloof

Is geluk en geloof een lastige combinatie?
Veel dominees hebben over geluk gepreekt
Geluk is lastig te definiëren
Ben ik gelukkig als ik getrouwd ben?
Ben ik gelukkig als ik single/alleengaand/alleenstaand ben?
Ben ik gelukkig als ik een pepermuntje eet tijdens een kerkdienst?
Ben ik gelukkig als ik werk?
Ben ik gelukkig als ik vrij ben?
Maakt het uit dat ik christen ben?
Of ben ik juist extra gelukkig als ik geen christen ben?
Ik weet dat ik gelukkig kan zijn
Als christen en als niet christen
Geluk is niet continu
Geluk is af en toe,
…….als ik geluk heb
Of is geluk geen toeval?
Ik denk dat ik verder moet kijken dan alleen een ervaring van geluk
Geluk moet worden gevoed
En ik moet werken aan geluk
Ik denk dat het uitmaakt als mijn voedingsbodem gebaseerd is op de bijbel
Op God, op Jezus
God wil Koning zijn in mijn leven
Jezus is de toegang tot God
Kies ik voor God dan kies ik voor die solide voedingsbodem
Een bodem die ik mis als ik die keuze voor God niet maak
Dan blijf ik aan de oppervlakte
Een gelukkige buitenkant die onverhoopt doorgeprikt kan worden
Daarna is er niets
En wacht ik op het volgende geluksmoment
Dat betekent niet dat ik als christen altijd gelukkig ben
Dat is het werken aan mijn geluk
Ik moet bereid zijn om me te laten toerusten
Dat was en is vaak ook de bedoeling van preken over geluk
Paulus was als schrijver van het bijbelboek Filippenzen gelukkig
Ondanks zijn vaak zware omstandigheden
Omdat hij wist dat hij een perspectief had
Hij had door Jezus uitzicht op God
Ik vind het fantastisch als ik dat perspectief ook zie en blijf zien
Of wil zien
Of zoek
Jij ook?

God’s trouw

Psalm 43:3 Blijf bij mij met Uw licht en Uw trouw en breng me naar Uw heilige berg, naar de plaats waar U woont. Dit was de tekst die vanochtend centraal stond in de kerkdienst. De ondersteunende tekst was uit Titus 2:11-14 en Titus 3:4-7.

In deze dienst is uit volle overtuiging belijdenis gedaan van het geloof in een God die altijd trouw blijft aan het verbond dat hij met Zijn kinderen heeft gesloten. Voor mensen die God niet nodig denken te hebben, boos op Hem zijn, afstand ervaren of angst voelen is er de stroomstoot van de Heilige Geest. Die ons wakker port en ons er van overtuigd dat we God nodig hebben in ons leven. Want Hij straalt licht uit, laat liefde zien, spreekt waarheid, biedt veiligheid en geeft altijd troost en hoop.

Dat kunnen we wegredeneren of als theater zien maar het getuigenis in deze dienst maakt heel concreet dat God in de dagelijkse praktijk van het leven werkt in de levens van mensen. Gods genade is openbaar geworden voor alle mensen. Voor de mensen die hun hele leven al in de kerk zitten, de nieuwe geloofsgetuige van vanochtend en voor de mensen die nog op zoek zijn naar wat die stem in hun hoofd en het gevoel dat ze ervaren ze continue laat weten: er is meer tussen hemel en aarde.

Een zoektocht die gelopen moet worden om te weten dat echte vrijheid niet te vinden is in ratio, drank, drugs of yoga maar in het erkennen dat God als Vader jouw lief heeft zoals je bent en je onvoorwaardelijk aanneemt als Zijn geliefde kind.