Tag archieven: Alister McGrath

Is er bewijs dat Jezus heeft geleefd?

In de Bijbel vertelt het Nieuwe Testament (NT) continue over Jezus. Dat is logisch zou je zeggen maar het blijft toch apart dat er zoveel is overgeleverd uit alleen al de vier bekende evangeliën Matheus, Marcus, Lucas en Johannes. De periode van het schrijven van het NT is 30 jaar na de dood van Jezus. Dat is extreem kort vergeleken met bijvoorbeeld betrouwbare geachte biografiën van de Romeinse keizer Tiberius die na zo’n 80 jaar als 1e werden geschreven.

Er zijn beperkte andere dan Bijbelse bronnen, primair Romeinse geschiedschrijvers. Die besteden trouwens weinig woorden aan Jezus. Op zichzelf is dat wel verklaarbaar; voor de Romeinen was het toenmalige Israël een onbelangrijke verre provincie. Toch hebben 4 Romeinse geschiedschrijvers melding gemaakt van de gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus op aarde; met o.a. de bevestiging van de dood van Jezus.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath