Tag archieven: genade

Waarom zou je Jezus nodig moeten hebben?

Jezus betekent ‘God redt’. En dat is ook wat Jezus voor de mensheid doet. Tenminste voor die mensen die dat willen geloven. Redding, genezing of weer heel maken. Herstel van de relatie met God. God is een persoonlijke God die een relatie met ons wil. Een relatie die niet goed meer was door de zonde. Redding uit de macht van de zonde die ons vervreemdt van God en uit de angst voor de dood die het gevolg is van die zonde. Individueel en voor de samenleving en maatschappij als totaal. De aarde wordt weer zoals door God bedoeld. Dit geheel betekent dus dat Christenen een visie hebben op de menselijke natuur, namelijk die van de erfzonde. Zie de gelijkenis van de verloren zoon uit Lukas 15: 11-32. Dat betekent verzoening en vergeving. Zo werkt het ook in menselijke relaties.

Zonde is je doel missen. Doel is een levende relatie met God. Sommigen mensen doen veel goed en hebben veel meer besef van normen en waarden maar ook zij missen het doel omdat ze niet aan de vereisten voldoen. Want wij willen onze eigen zin doen. Willen geen afhankelijkheid van een God tonen. Leven zonder God. Zie Adam en Eva, de verloren zoon en ons eigen leven. Zonde is wat er mis is met de menselijke natuur. De effecten daarvan zien we in het doen van zonden. Vanaf onze geboorte zijn we al van God afgesneden. Het kwaad zit in ons. Deze erfzonde maakt ons ver verwijderd van God. We moeten opnieuw geboren worden. Door de dood en opstanding van Jezus worden we weer met God verzoend en is er weer leven voor ons. God haat de zonde maar heeft de zondaar lief.

God houdt van ons en doet ons het aanbod om ook van Hem te houden. Maar het is onze eigen keuze. God dwingt dus niet maar vraagt liefdevol. Dat is dus wat anders dan wat het universalisme betoogt, namelijk dat iedereen gered zal worden. Dat betekent inderdaad wel dat je iets moet doen. Je zult het cadeau moeten aanpakken.En je zult ook moeten erkennen dat je fouten hebt gemaakt. De verloren zoon moest ook terug naar zijn vader.
Jezus dood en opstanding maakt verzoening mogelijk (vergeving van zonden), overwint de dood en laat Gods liefde zien. Er is hoop voor de mensheid. Gevoel van zinloosheid (existentieel vacuüm, waarom bestaan wij, waar zijn we eigenlijk mee bezig) is dus niet nodig. Want God is in ons geïnteresseerd. Hij houdt van ons. Hij nodigt ons uit om op zijn uitnodiging van terugkeer naar een levende relatie met God in te gaan.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

God’s trouw

Psalm 43:3 Blijf bij mij met Uw licht en Uw trouw en breng me naar Uw heilige berg, naar de plaats waar U woont. Dit was de tekst die vanochtend centraal stond in de kerkdienst. De ondersteunende tekst was uit Titus 2:11-14 en Titus 3:4-7.

In deze dienst is uit volle overtuiging belijdenis gedaan van het geloof in een God die altijd trouw blijft aan het verbond dat hij met Zijn kinderen heeft gesloten. Voor mensen die God niet nodig denken te hebben, boos op Hem zijn, afstand ervaren of angst voelen is er de stroomstoot van de Heilige Geest. Die ons wakker port en ons er van overtuigd dat we God nodig hebben in ons leven. Want Hij straalt licht uit, laat liefde zien, spreekt waarheid, biedt veiligheid en geeft altijd troost en hoop.

Dat kunnen we wegredeneren of als theater zien maar het getuigenis in deze dienst maakt heel concreet dat God in de dagelijkse praktijk van het leven werkt in de levens van mensen. Gods genade is openbaar geworden voor alle mensen. Voor de mensen die hun hele leven al in de kerk zitten, de nieuwe geloofsgetuige van vanochtend en voor de mensen die nog op zoek zijn naar wat die stem in hun hoofd en het gevoel dat ze ervaren ze continue laat weten: er is meer tussen hemel en aarde.

Een zoektocht die gelopen moet worden om te weten dat echte vrijheid niet te vinden is in ratio, drank, drugs of yoga maar in het erkennen dat God als Vader jouw lief heeft zoals je bent en je onvoorwaardelijk aanneemt als Zijn geliefde kind.