Tag archieven: Licht

Licht

Jezus schijnt als het Licht in ons hart schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente van Corinthe (2 Corinthe 4:6). Hij wil regeren en Hij moet verkondigd worden. Uit de duisternis komt het Licht. Door het scheppingslicht komt de wereld tot leven. Weg van het donker van mijn eigen leven en ik ben de beste. Paulus zegt dat we ons laten leiden door onze slechte verlangens (in de brief aan Galaten, hoofdstuk 5). We kiezen er voor om bij God weg te gaan.

Onze opdracht: verkondig Jezus zodat Hij weer een plek in ons leven krijgt. God stopt niet bij de verloren zoon, het verdwaalde schaap, Zacheus in de boom en Petrus die Jezus drie keer verloochent. Nee, Hij zegent kinderen en Hij ziet ons en Hij houd Zijn mond aan het kruis om ons zo te redden.

Licht is heel sterk. Zie bijvoorbeeld laserlicht dat dwars door staal kan snijden. Jezus is het Licht. Hij is dus heel krachtig. Hij geneest zieken en laat doden opstaan. Wij zijn mensen die het Licht kunnen doorgeven. Maar wij zijn wel kwetsbaar en breekbaar. Wij twijfelen en vertrouwen niet altijd op God. We worden door andere mensen niet serieus genomen. Jezus was als Mens ook breekbaar. Hij is in ons, in mij zit Zijn kracht. Zijn Licht schijnt in mij. Dat mogen we vieren. Het is God’s werk.