Tag archieven: Paulus

Is er bewijs dat Jezus uit de dood is opgestaan?

Jezus was niet alleen een gezaghebbend leraar (dat vinden veel mensen van Socrates of Boedha ook); hij was de enige die de dood overwon. Om dat te kunnen doen moest hij naast echt mens ook echt God zijn. Daar is veel bewijs voor. De Joden waren in de tijd van Jezus zeer terughoudend in het geloven dat Jezus God was. Er was toch maar 1 God? Toch geloofden steeds meer Joden en later ook niet-Joden dat uiteindelijk wel. Waarom? Omdat het bewijs werd geleverd. Jezus doet dingen die alleen God kan doen. Hij wordt in het NT als God en Redder (kijk naar het bekende christelijke ichthus (het visje) teken) neergezet en hij vergeeft zonden.

Jezus opstanding was 2000 jaar geleden ook ongehoord. Ondanks dat Jezus hun er wel over heeft verteld wat er met hem zou gebeuren waren de discipelen zelf ook zeer verdrietig dat Hij was gekruisigd en daarna stomverbaasd dat Hij was opgestaan. Waarom zouden de discipelen radicaal gaan evangeliseren en (voor waarschijnlijk veel van hen) de marteldood willen sterven? Je zou kunnen zeggen dat er wel meer goeroes zijn waar gekken achteraan lopen. Toch is hier de radicale verandering van de treurnis van de discipelen naar de continue evangelisatie door dezelfde discipelen zeer opzienbarend.

Sowieso zou je dan verwachten dat met de dood van de leider de sekte zelf uiteindelijk ook een stille danwel luide dood sterft. Maar het tegendeel is waar. Het Christendom bestaat al 2000 jaar, dat is toch niet voor niets. De jaartelling gaat zelfs uit van voor en na Christus. Het blijft ook apart dat talloze dictaturen (het communisme in de voormalige Sovjet Unie en nog steeds in China) het christendom er niet onder hebben gekregen. Niet met fysiek geweld en niet met continue intimidatie.

Naast de 4 evangeliën die over Jezus leven schrijven heeft Paulus als één van de bekendste Bijbelse NT schrijver continue over de opstanding van Jezus geschreven. En dan primair over wat dit voor de mensen betekent. Paulus heeft de opgestane Jezus gezien, net zoals 500 andere mensen. De kleine verschillen in de getuigenissen zijn een bewijs dat het echt is gebeurd. Hetzelfde gebeurt ook nu nog als mensen in een rechtzaak als getuige van een incident worden opgeroepen. De getuigen hebben allemaal het incident gezien maar leggen allemaal op details andere accenten. Als het verzonnen is worden verschillen eruit gehaald. Er wordt trouwens ook nergens melding gemaakt van grafverering voor het graf van Christus terwijl dat in Zijn tijd wel gebruik was nadat bekende profeten of leren waren gestorven. Blijkbaar was er geen graf meer om naar toe te gaan?

Daarnaast zou het zo simpel zijn geweest om de eerste Christenen belachelijk te maken. Zowel de Joden als de Romeinen hadden daar belang bij omdat ze allebei geen behoefte hadden aan onrust en gedoe. En die onrust en dat gedoe was er door de opkomst van het Christendom. Dat belachelijk maken konden ze doen door het lichaam van Jezus te tonen. Dan was elke potentiële Christen gelijk genezen. Maar dat deden ze niet omdat het niet mogelijk was. Er was een leeg graf. Het NT praat dus ook over een levende God.

En Jezus werd als God gezien in het NT na zijn dood. Paulus gaat daar bij zijn schrijven helemaal van uit.
En het NT is niet een soortgelijk verhaal als heidense mythen. Mythen zijn globaal. Het NT geeft een historisch en feitelijk verslag van de gebeurtenissen met Jezus inclusief getuigenissen. Ook de bekende CS Lewis (van de Narnia films) heeft dit aangegeven. En de parallelen met gnostische verlossenmythen zijn ook onjuist. Die zijn van recenter datum dan het NT zelf. Sowieso kun je je afvragen wat de bijbelse auteurs toen wisten van al die mythen, de auteurs waren eenvoudige mensen uit het Israelische platteland.

Bron: Uitleggen wat je gelooft, Alister McGrath

Wijsheid

Sta je voor een zware taak en kom je wijsheid tekort? Vraag die dan aan God. Want Hij geeft die aan iedereen zonder voorbehoud of verwijt. Vraag dit vol vertrouwen en zonder twijfel. Waarom zou je dit advies van de apostel Jacobus (1e hoofdstuk) opvolgen?

Misschien is het aardig om te weten dat Jacobus de broer van Jezus was. Hij stond dus dichtbij Jezus en heeft veel van het wonderbare werk van Jezus meegekregen. Toch overtuigde hem dat in eerste instantie niet. De bekende apostel Paulus geeft in het Nieuwe Testament aan dat Jezus na zijn dood en opstandig Jacobus heeft opgezocht. Toen pas kwam Jacobus tot geloof en werd hij een warm pleitbezorger voor Hem. Jacobus weet dus waar hij over praat.

In het Oude Testament staat het beroemde voorbeeld van koning Salomo. Hij kreeg van God de uitnodiging om te vragen wat hij maar wou. Hij was net jong koning geworden. De voor de hand liggende antwoorden als rijkdom, succes en macht vroeg Salomo niet. Hij vroeg om wijsheid. En God gaf hem die volkomen. Er was in die tijd niemand wijzer dan Salomo.

Jezus zelf geeft in Mattheüs zelf aan dat wie zoekt zal vinden, wie op de deur klopt zal voor hem deze deur open gaan en wie vraagt antwoord zal antwoord krijgen. Psalm 127: je ontvangt wijsheid in je slaap. Heb jij net zoals Salomo het advies van Jacobus en de opdracht van Jezus opgevolgd? Het begin van wijsheid is het ontzag hebben voor God. Jezus is Wijsheid en kan dus wijsheid geven. Bid dus om wijsheid. Vraag God er om.

Vraag dan niet om wereldse wijsheid maar om Wijsheid van boven. Wereldse wijsheid is jaloers en egoïstisch. Dat is een recept voor ellende. Wijsheid van God is volgens Jacobus (3e hoofdstuk) zuiver, vredelievend, mild, meegaand, rijk aan ontferming, onpartijdig, oprecht en brengt niets dan goede vruchten voort. Goede vruchten die in Galaten 5 concreet worden gemaakt in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als je Jezus volgt of wilt volgen dan kan het niet anders dan dat Gods Geest je leven leidt en dat je dus automatisch de richting volgt die Gods Geest jou wijst. Vraag dus bij elk dilemma of bij het aangaan van nieuwe verplichtingen of het oppakken van zware taken om Gods Wijsheid.