Tag archieven: Wezen

We zijn geen wezen

In Johannes 14:18 zegt Jezus dat Hij ons na zijn Hemelvaart niet als wezen achter zal laten. Want de discipelen voelen zich namelijk wel verweesd als Hij naar de hemel gaat. In het Oude Testament geeft God in de boeken van Leviticus en Deuteronium al extra aandacht aan de weduwen en wezen. Ze zijn kwetsbaar. De discipelen hebben veel met Jezus meegemaakt. Nu is Hij de leider, de kapitein weg. Het schip is stuurloos. En ook in het heden: de kerk loopt leeg. Waar is Jezus?

Maar we worden dus niet alleen achter gelaten. Jezus vraagt aan God de Vader om de Heilige Geest te sturen. Om ons te helpen, ons pleit te bezorgen. De Geest moet ons de Waarheid dat Jezus de enige weg naar God is vertellen. Jezus is zelf de 1e Helper, de Geest is de 2e Helper. De Geest wijst op Jezus.

We zijn geen wezen, we zijn Gods kinderen. Dat is de belofte. Blijf daarom bidden. We zijn niet ongetroost. Tegelijkertijd zijn we ook nog niet Thuis. Door de Geest wil God in ons leven aanwezig zijn. Jezus leeft. Hij verlaat ons nooit. Dat is zijn belofte.

De Geest als Helper

In Johannes 4: 16 en 17 belooft Jezus dat Hij ons een Helper zal sturen die altijd bij ons zal blijven. Dat is geen sprookje. Die Helper is de Heilige Geest die er toen was, nu is en altijd zal zijn. We zijn dus niet alleen. Omdat Jezus ons heeft lief heeft stuurt hij de Heilige Geest. Die Geest is een Trooster, een pleitbezorger, Helper, die jou bijstaat, Hij is onze advocaat, Hij doet voorspraak voor ons bij God. Dat is ons belang: pleitbezorger bij God.

Het belang van Jezus is dat de Geest op aarde is t.b.v. ons. De Geest geeft kleur, glans, warmte in ons leven. Hij zal mij verheerlijken. De Geest is de zon in ons en mijn leven. Jezus wordt mijn Jezus. De Geest spreekt mij moed in, Hij beurt mij op. Hij laat mij zeggen: “en toch geloof ik”. Als wij het even niet weten wijst Hij ons de Weg. De weg naar de volle waarheid.

Al doende wordt alles duidelijk is de belofte van Jezus. De wereld ziet de Geest echter niet. Als je de Geest mist kun je Hem er naar vragen, je kunt er voor bidden. Een christen is een gewoon mens plus de Geest. De Geest blijft ons trouw. De Geest is in en bij ons. Ons lichaam is een tempel van de Geest. Jezus is Koning. Wij zijn na de hemelvaart van Jezus dus niet door Hem in de steek gelaten, als wezen achter gelaten (wezenzondag). De Geest is namelijk altijd bij ons.